loading...
1
Få allt ihop. Jag är en lärare; Därför spenderar jag mycket tid under skolåret och undviker mitt personliga brev etc. och betalar bara mina fakturor en gång i månaden online. Jag ser sällan på aktuella förfallodagar (gör vår kredit situation inte så vacker) och ofta slutar betala sena böter. Mitt stora projekt i sommar är dubbelt: att ta hand om vår ekonomiska situation och avlägsna mitt hus för att få det att bli snyggare och vara lättare att leva i. Hur gör jag det? Jag fick en gång en bra rådgivning som är perfekt för uppgifter som är tråkiga eller överväldigande - kräver att du bara gör uppgiften i 15 minuters perioder. Faktum är att jag sätter en timer för min decluttering i allmänhet inklusive mitt pappersarbete. Jag brukar spendera mer än 15 minuter på uppgiften; Timern gör det dock som om det inte är så mycket: någon kan göra nästan vad som helst bara 15 minuter, höger.

Comments

  1. 1
    Axelsson

    Axelsson 67 days ago Permalink

    Lönen börjar faktiskt med arbetaren att anmäla sig till ett företag. En typisk lönerapport innehåller saker som brutto timelöner och bruttolöner, bonusutbetalningar inklusive aktier som ges som bonus, övertidslön, avgångsvederlag, dygn och resebidrag samt avgifter till uppskjuten ersättning av anställda.

Who Upvoted this Story